CONCURS PEL PORT AUTÒNOM DE MARSELLA
LA JOLIETTE / SAINT-CHARLES (1993)
Col·laboradors : Gustavo Gili Galfetti, Pascal Chossegros, Roberto Fornari

La participació en el concurs de Marsella va comportar l'estudi i anàlisi de la ciutat des de el S XIX descobrint que  va patir  remodelacions  profundes però solventades en intervencions puntuals.
El resultat que va donar l'estudi va ser la  integració de la ciutat  a escala metropolitana amb el port i el seu hinterland: Adequar un espai en el seu contingut.