1975
• Joan Rubió i Bellver i la fortuna del Gaudinisme, La Gaya Ciencia
• Apuntes sobre Pugin, Ruskin y Viollet-le-Duc, Càtedra Composició de la E.T.S.A.B.

1976
• La arquitectura del expresionismo, Càtedra Composició de la E.T.S.A.B.

1980
• Eclecticismo y Vanguardia. El caso de la arquitectura moderna en Cataluña, Ed. Gustau Gili, Col. Arquitectura i Crítica

1982
• ISM Arantza Lopez de Cuereña Calderon: La Plaça Reial de Barcelona. De la utilidad y ornato público a la reforma urbana, Publicacions de la E.T.S.A.B.

1983
• Gaudí, Ed. Polígrafa
• Gaudí, Klett-Cotta, Stuttgart (Alemanya)
• Gaudí, Le Grands Maitres de l'art Contemporain, Editions Albin-Michel, París (França)

1984
• Gaudí, Rizzoli International Publications Inc, New York.

1985
• L’exposició Internacional de Barcelona 1914-1929. Arquitectura i Ciutat, Fira de Barcelona

1986
Contemporary Spanish Architecture: an eclectic panorama, Rizzoli International Publications Inc, New York
• Architettura minimale a Barcellona: Construire sulla città constructa / Minimal architecture in Barcelona: building on the built city, Electa, Milà (Itàlia)

1986
• Contemporary Spanish Architecture: an eclectic panorama, Rizzoli International Publications Inc, New York

1986
• Contemporary Spanish Architecture: an eclectic panorama, Rizzoli International Publications Inc, New York
• Architettura minimale a Barcellona: Construire sulla città constructa / Minimal architecture in Barcelona: building on the built city, Electa, Milà (Itàlia)

1988
• Gaudí, Ed. Polígrafa1989
• J. Puig i Cadafalch: L'arquitectura entre la casa i la ciudat, Fundació Caixa de Pensions
• J. Puig i Cadafalch: La arquitectura entre la casa y la ciudad, Fundació Caixa de Pensions

1990
• Jujol, Ed. Polígrafa
• Jujol, Ed. Polígrafa
• Jujol, Editions Albin-Michel, París (França)

1992
• Arquitectura Modernista. Fi de Segle a Barcelona, Ed. Gustau Gili
• Arquitectura Modernista. Fin de Siglo en Barcelona, Ed. Gustau Gili
• Fin de Siècle Architecture in Barcelona, Ed. Gustau Gili
• Architecture Fin de Siècle in Barcelona, Ed. Gustau Gili

1995
• Diferencias. Topografia de la Arquitectura Contemporánea, Ed. Gustau Gili

1996
• Una Arquitectura para la edición. A building for publishing, Ed. Gustau Gili

Llibres pròpis [ 1 ] [ 2 ]