Neix 1942 a Barcelona
Es gradua  en Arquitectura al 1966 i a Filosofia i lletres 1968. Professor d’Estètica a la Universitat de Barcelona 1970-1973.

1978
• Catedràtic de Composició per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona.

1980-1981
• “Fellow” Institute for Architecture and Urban Studies a New York (USA).
• Visiting Profesor, Universitat de Colombia (USA).

1982
• Professor de la International Laboratory of Architecture, Urbanism and Design (I.L.A.U.D.) Urbino-Siena.

1984-1985
• “Professore a contratto” del Dipartamento de Storia dell’Arte de la Universitat de Bologna.

1986-1987
• Professor convidat a la Scuola di Architettura del Politecnico di Torino (Itàlia).

1993-1994
• Professor convidat a Princeton University, School of Architecture (USA).
• Dirigeix el Programa del Màster: “Metròpolis".  L’Experiència Contemporània de les grans Ciutats en les Arts i la Cultura”, entre la Universitat  Politècnica de Catalunya i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

1996
Director General de XIX Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes - UIA- a Barcelona.

1999
• Consultor per la Reconstrucció i Ampliació del Teatre Municipal de Lima (Perú)

2000                  
• Professor convidat a la Universitat de Cambridge (Regne Unit), Departament d’Arquitectura i Història de l’Art.
• “Visiting Fellow” Claire Hall College. University of Cambridge (U.K.)
• Professor de l’Accademia di Architettura. Università della Swizera Italiana (Mendrisio).

INSTITUCIONS :

1970                  
• Director de  l’Arxiu  Històric d’Arquitectura,  Disseny  i  Urbanisme del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya

1973-1990          
• Director de la Col.lecció  “Arquitectura i  Crítica”,  Ed.  Gustavo Gili, Barcelona

1984-1986          
• Membre  del  Consell Assessor de Cultura de la Generalitat de Catalunya

1987-1994          
• Membre del  Reial Patronat del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia de Madrid

1987        
• Acadèmic corresponent de la Reial Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.                  
• Responsable de l’Àrea  d’Arquitectura i Urbanisme de l’Institut d’Humanitats de Barcelona

 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]